BiorezonansBiorezonans został opracowany w 1977 roku i wprowadzona na rynek jako terapia MORA (nazwa pochodzi od połączenia dwóch pierwszych liter nazwisk twórców – Niemieckiego lekarza Franza Morella i jego zięcia, inżyniera Ericha Rasche). Wykorzystuje się tu istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne (biosygnały), charakterystyczne dla każdego organizmu. Zadaniem terapii jest przekształcanie nieprawidłowych, magnetycznych częstotliwości chorych ludzi w taki sposób, aby pobudzić ich organizm do uruchomienia mechanizmów obronnych.

W Biorezonansie wykorzystuje się przejęty z medycyny chińskiej system meridianów i punktów akupunkturowych. Meridiany należny rozumieć jako swego rodzaju drogi którymi według medycyny chińskiej stale przepływa chi, czyli energia lub inaczej fale elektromagnetyczne.

W organizmie ludzkim każda komórka ma określoną częstotliwość energetyczną. Wzajemne oddziaływanie fal eletromagnetycznych stanowi podstawę procesów życiowych tj: przemianę materii, odnowę biologiczna komórek, aktywność układu nerwowego, hormonalnego, mięśniowo-szkieletowego.

Poza fizjologicznymi wibracjami elektromagnetycznymi w organizmie człowieka istnieją również wibracje patologiczne wywołane np. toksynami, infekcjami. Można więc za pomocą zmiennego napięcia elektrycznego o częstotliwościach pasma charakterystycznych dla danego patogenu - uszkadzać jego strukturę i tym samym eliminować jego aktywność - pasożytującą i wyniszczającą nasz organizm . Częstotliwość ta jest zabójcza dla pasożytów, natomiast bezpieczna dla ludzkich komórek.Biorezonans jest nieinwazyjny, bezpieczny i bezbolesny. Może być stosowana jako działanie profilaktyczne. Polega to na prawidłowym dostosowaniu częstotliwości fal elektromagnetycznych tak, aby wzmacniać prawidłową częstotliwość drgań organizmu, a osłabiać drgania patologiczne dzięki czemu podnosi się odporność i wydolność organizmu. Doskonkonale sprawdza się we wspieraniu walki z nałogami i allergią.

Biorezonans pasywny (endogenny):
Drgania elektromagnetyczne charakterystyczne dla człowieka pobierane są z elektrod oraz poddawane odpowiedniemu przetworzeniu w urządzeniu elektronicznym. Tam przekształcane są na fale o działaniu terapeutycznym i ponownie zostają skierowane do organizmu człowieka. W rezultacie tego stopniowo jest przywracana dynamiczna równowaga (homeostaza).

Biorezonans aktywny (egzogenny):
Pozwala w ciągu kilku minut niszczyć robaki, bakterie i wirusy za pomocą energii elektrycznej, nie wpływając negatywnie na ludzkie tkanki. Jego działanie opiera się na teorii, wedle której wszystkie żywe organizmy emitują charakterystyczny zakres częstotliwości radiowych. Urządzenie to wysyła przeciwne częstotliwości, które skutecznie likwidują wszelkie czynniki chorobotwórcze.


Wsparcie procesu rzucania palenia

Jak przebiega wsparcie procesu rzucania palenia:
Przed przystąpieniem do czynności, umieszcza się niedopałek papierosa w talerzu rezonansowym podłączonym do aparatu. Osoba poddawana procesowi jest również zintegrowana z aparatem za pomocą elektrod. Po włączeniu odpowiedniego programu w urządzeniu zachodzi reakcja mająca na celu wygaszenie głodu nikotynowego. Skutki zabiegu odczuwa się już następnego dnia rano. Aby wspomóc działanie czynności antynikowynowej dobiera się indywidualnie naturalny preparat.